Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę zaprojektowania, stworzenia, utrzymania strony internetowej projektu.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę zaprojektowania, stworzenia, utrzymania strony internetowej projektu.

interreg-litwa-polskabw

Augustów, dn. 29 listopada 2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na usługę zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej projektu „Powiaty Altus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny” (nr LT-PL-1R-021) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska jako najkorzystniejsze wybrano następujące ofertę :

RW Online Tomasz Kurkiewicz, ul. Heila 22/5, 30-654 Kraków – cena brutto : 7 749,00 zł ( słownie : siedem tysięcy czterdzieści dziewięć 00/100 zł ).

Pozostałe złożone oferty :

sm32 Studio Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec – cena brutto : 9 409,50 zł ( słownie : dziewięć tysięcy czterysta dziewięć 50/100 zł ),

Onepro.pl Krzysztof Gonet, ul. Włostowicka 69, 24-100 Puławy – cena brutto : 11 070,00 zł ( słownie : jedenaście tysięcy siedemdziesiąt 00/100 zł ),

Gansa Michał Gąsowski, ul. Puławskiego 109 c, 15-337 Białystok – cena brutto : 19 680,00 zł ( słownie : dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 zł ).