Wycinka drzew

Augustów, dn. 23 stycznia 2018 r.

 

 

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ogłasza sprzedaż drewna w ilości 313 sztuk (inwentaryzacja w załączeniu) wraz z samowyrobem tego drewna,  oczyszczeniem tego terenu, tj. usunięciem części podziemnych ( karcze, korzenie ) i wyrównaniem terenu.

Wykonawca powierzone prace wykona zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników .

Kupujący przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest w szczególności do oznakowania i zabezpieczania terenu wycinki oraz utrzymania oznakowania i zabezpieczenia przez czas trwania prac.

Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich, wyrządzonych w czasie realizacji prac.

SPZOZ w Augustowie posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

Drzewa będące przedmiotu wyrębu znajdują się na następujących działkach : 65/1, 65/10, 65/9, 65/11 znajdujących się w posiadaniu SPZOZ w Augustowie oraz na działkach : 48 (54 drzewa), 1/15 (73 drzewa) znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego w Augustowie.

Termin składania ofert do dnia 02 lutego 2018 r. do godz. 1000.

Data wycinki drzew  do dnia 20 lutego 2018 r.

Data uporządkowania terenu po wycince drzew   do dnia 16 marca 2018 r.

 

inwentaryzacja: http://spzoz.augustow.pl/pliki.rar

 

Podczas wyrównywania terenu po wycince drzew (działki na terenie szpitala), jeżeli zajdzie konieczność nawiezienia ziemi - obowiazek ten będzie zrealizowany przez Wykonawcę usługi i na jego koszt.

 

Kontakt - inż. Jerzy Mazur tel. 87 6444 261, fax. 87 643 34 19, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Adam Bartnicki tel. 87 6444 259, Sekretariat tel. 87 6444 284