Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę na potrzeby SPZOZ środków dezynfekcyjnych. Więcej informacji w dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.