Ogłoszenie - komin do rozbiórki

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie 16-300 Augustów ul. Szpitalna 12 zaprasza do złożenia ofert w systemie sam zaprojektuj i zburz do „Rozbiórka komina stalowego” znajdującego się przy nieczynnej kotłowni szpitala przy ul. Szpitalnej 12.

   Trzon nośny komina stanowi zewnętrzny płaszcz stalowy z rury o średnicy zewnętrznej 2020 mm. Wewnątrz płaszcza nośnego zlokalizowane są trzy przewody dymowe o śr. fi 720 mm , fi 508 mm i fi 273 mm oraz zlokalizowane jest naczynie wzbiorcze z rury fi 720 mm

   Stalowy komin posadowiony jest przegubowo na trzonie żelbetowym i kotwiony śrubami M-30

   W górnej części trzonu komina jest przytrzymany sprężyście odciągami linowymi w dwóch poziomach i trzech płaszczyznach pionowych

   Oferta winna zawierać:

- Projekt rozbiórki komina stalowego wraz z dokumentacją do otrzymania Decyzji na rozbiórkę

- BIOZ rozbiórki komina stalowego

Złom pozyskany z rozbiórki będzie własnością Wykonawcy, który złoży najlepszą propozycję.

Termin składania ofert: 30.08.2013

Osoba do kontaktu:  Katarzyna Obuchowska tel. 87 64 44 261

W załączeniu rysunek komina stalowego.