Przegląd okresowy budynków - zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prosi o złożenie ofert na wykonanie okresowego przeglądu budynków SPZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz.1623 z późn. zm).

Dotyczy budynków:

  1. Budynek główny
  2. Budynek pawilonu leczniczo-zabiegowego
  3. Budynek administracji

Budynek głowny + budynek przychodni

Powierzchnia 8029,00 m2, budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji: 5 nadziemne: 4

Instalacja elektryczna, instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

Budynek pawilonu leczniczo-zabiegowego

Powierzchnia 2196,00 m2, budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji: 5 nadziemne: 4

Instalacja elektryczna, instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

Budynek administracji

Powierzchnia 617,20 m2, budynek podpiwniczony, liczba kondygnacji: 2 nadziemne: 2

Instalacja elektryczna, instalacja c.o i c.w.u, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna

Prosimy o zlożenie oferty do dnia 06.12.2013 roku godz. 1100  - sekretariat Dyrektora.  Dokumentacja do wglądu w Dziale Technicznym SPZOZ Augustów.

Termin wykonania 13.12.2013 roku.

Osoba do kontaktu Jerzy Mazur tel. 87 64 44 261