Przegląd okresowy budynków - najkorzystniejsza oferta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert na przegląd okresowy budynków jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożonę przez:

Usługi Budowlane

mgr inż Tomisław Porycki