Dostawa/wymiana dźwigu szpitalnego wraz z demontażem starej windy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę windy wraz z pracami dostosowawczymi szybu do nowej windy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę/wymianę dźwigi szpitalnego wraz z demontażem starej windy oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę windy wraz z pracami dostosowawczymi szybu do nowe windy. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne