Wzór skierowania do badania RTG

Pracownia RTG działająca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że do badania RTG obowiązuje zamieszczony niżej wzór skierowania. Prosimy o kierowanie pacjentów z zamieszczonym poniżej skierowaniem.

<<<<<<<<Skierowanie na badanie RTG - pobierz >>>>>>>