Zaproszenie do Poradni Chirurgii Ogólnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie serdecznie zaprasza pacjentów z kamienicą pęcherzyka żółciowego celem kwalifikacji do zabiegu cholecystektomii laparoskopowej do Poradni Chirurgii Ogólnej. Poza tym prosimy o zgłaszanie się pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego lub tarczycy celem kwalfikacji do operacji. Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.