Dostawa leków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wsczęciu procedury przetargowej na dostawę leków. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.