Projekt budowlany i remont Oddziału Chorób Wewnetrznych

SPZOZ w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.