Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne Aktualne.