Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęsciu postępowania przetargowego - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie. Więcej informacji w Dziale Zamówienia Publiczne - Aktualne.