Dostawa środków czystości 2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu procedury przetargowej na dostawę środków czystości. Więcej w Zamówienia Publiczne - Aktualne.