Przegląd gaśnic - wybór najkorzystniejszej oferty

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8.11.2016 dot. przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

SUBTECH s.c serwis urządzeń przeciwpożarowych ul.Mazowiecka 37c/33, 15-301 Białystok