Ubezpieczenie życia i zdrowie pracowników SPZOZ w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu procedury przetargowej na ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników SPZOZ w Augustowie