Usługi pralnicze 2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usłub pralniczych przy wykorzystaniu urządzeń pralniczych i transportu wykonawcy. Więcej informacji w Zamówienia Publiczne - Aktualne