ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pendrive

Interreg Pendrivy Roztrzygniecie oferty

 

Augustów, dn. 24 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 2

 

 

 

 

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na dostawę 300 sztuk pendrivy, i 2 sztuki rollupy jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty :

 

Zadanie nr 2 – rollupy 2 sztuki :

 

Usługi Komputerowo – Poligraficzne „GRAFIT” Tomasz Krukowski, ul. 3 Maja 32, 16-300 Augustów – cena brutto 270,60 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt 60/100 zł ),

 

Pozostałe złożone oferty :

 

ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice – cena brutto 246,00 zł ( słownie : dwieście czterdzieści sześć 00/100 zł ) – oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny – oferent wycofał się z podpisania umowy,

 

Usługi Komputerowo – Poligraficzne „GRAFIT” Tomasz Krukowski, ul. 3 Maja 32, 16-300 Augustów – cena brutto 270,60 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt 60/100 zł ),

 

FHU Mariola Borkowska ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów – cena brutto 282,90 zł ( słownie : ( dwieście osiemdziesiąt  90/100 zł ),

 

CARTE S.C. Bartosz Urbański, Jerzy Kucharewicz, ul. 1 Maja 29, 42-300 Myszków – cena brutto 295,20 zł ( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100 zł ),

 

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy – cena brutto 341,94 zł ( słownie : trzysta czterdzieści jeden 94/100 zł ),

 

Nu Media Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn – cena brutto 424,47 zł ( słownie : czterysta dwadzieścia cztery 47/100 zł ),

 

Studio Kolor Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo – cena brutto 506,82 zł ( słownie : pięćset sześć 02/100 zł ),

 

Alter Studio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30 lok. 211, 15-281 Białystok – cena brutto 824,10 zł ( słownie : osiemset dwadzieścia cztery 10/100 zł ),

 

 

 

„PROPAGATOR” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Augustyniak, ul. Sitarska 23, 15-850 Białystok – cena brutto 861,00 zł ( słownie : osiemset sześćdziesiąt jeden 00/100 zł ).

  

Opublikowano: Augustów, czwartek, 24, sierpień 2017 10:32 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na dostawę 300 sztuk pendrivy, i 2 sztuki rollupy jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty :

Zadanie nr 1 – pendrivy 300 sztuk :

Usługi Komputerowo – Poligraficzne „GRAFIT” Tomasz Krukowski, ul. 3 Maja 32, 16-300 Augustów – cena brutto 5 940,90 zł ( słownie : pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 90/100 zł ) – oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny.

Pozostałe złożone oferty :

Nu Media Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn – cena brutto 6 047,91 zł ( słownie : sześć tysięcy czterdzieści siedem 91/100 zł ),

Studio Kolor Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo – cena brutto 6 084,81 zł ( słownie :  sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 81/100 zł ),

FHU Mariola Borkowska ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów – cena brutto 6 088,50 zł ( słownie : ( sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem 50/100 zł ),

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy – cena brutto 6 346,80 zł ( słownie : sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 80/100 zł ),

ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice – cena brutto 6 546,06 zł ( słownie : sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć 06/100 zł ),

CARTE S.C. Bartosz Urbański, Jerzy Kucharewicz, ul. 1 Maja 29, 42-300 Myszków – cena brutto 6 940,89 zł ( słownie : sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści 89/100 zł ),

Alter Studio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30 lok. 211, 15-281 Białystok – cena brutto 7 195,50 zł ( słownie : siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 50/100 zł ),

„PROPAGATOR” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Augustyniak, ul. Sitarska 23, 15-850 Białystok – cena brutto 8 302,50 zł ( słownie : osiem tysięcy trzysta dwa 50/100 zł ).

Zadanie nr 2 – rollupy 2 sztuki :

ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice – cena brutto 246,00 zł ( słownie : dwieście czterdzieści sześć 00/100 zł ) – oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny.

Pozostałe złożone oferty :

Usługi Komputerowo – Poligraficzne „GRAFIT” Tomasz Krukowski, ul. 3 Maja 32, 16-300 Augustów – cena brutto 270,60 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt 60/100 zł ),

FHU Mariola Borkowska ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów – cena brutto 282,90 zł ( słownie : ( dwieście osiemdziesiąt  90/100 zł ),

CARTE S.C. Bartosz Urbański, Jerzy Kucharewicz, ul. 1 Maja 29, 42-300 Myszków – cena brutto 295,20 zł ( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100 zł ),

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy – cena brutto 341,94 zł ( słownie : trzysta czterdzieści jeden 94/100 zł ),

Nu Media Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn – cena brutto 424,47 zł ( słownie : czterysta dwadzieścia cztery 47/100 zł ),

Studio Kolor Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo – cena brutto 506,82 zł ( słownie : pięćset sześć 02/100 zł ),

Alter Studio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30 lok. 211, 15-281 Białystok – cena brutto 824,10 zł ( słownie : osiemset dwadzieścia cztery 10/100 zł ),

 

„PROPAGATOR” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Augustyniak, ul. Sitarska 23, 15-850 Białystok – cena brutto 861,00 zł ( słownie : osiemset sześćdziesiąt jeden 00/100 zł ).