Pielęgniarkę posiadającą uprawnienia do wystawiania recept

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zatrudni pielęgniarkę posiadającą uprawnienia do wystawiania recept.


Dyrektor SP ZOZ w Augustowie - Danuta Zawadzka