Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Telefony:
sekretariat (położnictwo) - 87 64 44 276
dyżurka położnych (część ginekologiczna) - 87 64 44 208
blok porodowy - 87 64 44 202
pokój lekarski - 87 64 44 204

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr n. med. Bogusław Falkowski
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Pozostały personel:

Starszy Asystent lek. med. Bożena Wojtuszko
specjalista II° z neonatologii, specjalista II° z pediatrii

Starszy Asystent lek. med. Jolanta Podgrudna
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Starszy Asystent lek. med. Marek Kawka
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Asystent lek. med. Dorota Ruducha

Asystent lek. med. Małgorzata Kamińska

lek. med. Krystyna Zajączkowska
specjalista II° z położnictwa i ginekologii

Położna Koordynująca – mgr Danuta Niedźwiecka - położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kontakt telefoniczny:

Gabinet lekarski (odcinek żeński) - 87 64 44 235

Gabinet lekarski (odcinek męski) - 87 64 44 213

Dyżurka pielęgniarska (odcinek żeński) - 87 64 44 243

Dyżurka pielęgniarska (odcinek męski) - 87 64 44 217

Sekretariat: 87 64 44 214

lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Sławomir Kosidło

z-ca lekarza kierującego oddziałem:  lek. med. Stanisław Sokołowski

Pozostały personel:

asystent: lek. med. Adam Cilulko

starszy asystent: lek. med. Ksenia Krawentek-Matyszewska

starszy asystent: dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz

asystent: lek. med. Sołowiej Paweł - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

specjalista chorób wewnętrznych: lek. med. Botuliński Filip

pielęgniarka koordynująca: mgr Murawska Izabela - specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego


Profil działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje komplekową diagnostykę i lecznie schorzeń układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. W ramach leczenia pacjenci mają zapewniony bezpośredni dostęp do takich badań jak: holter EKG i RR, EKG wysiłkowe oraz badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:
dyżurka pielęgniarska - 87 64 44 264
pokój lekarski - 87 64 44 345

lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Wioletta Tomaszycka - Bednarczyk
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

zastępca lekarza kierującego oddziałem - starszy asystent lek. med. Iwona Bobrowicz-Klatt

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Starszy Asystent lek. med. Dzmitry Sajdak

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy Asystent lek. med. Jerzy Ignatowicz

specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca – Małgorzata Piątek

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze budynku głównego w sąsiedztwie Izby Przyjęć. Jest to jednostka wieloprofilowa, lecząca dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz najciężej chorych z dysfunkcją najważniejszych dla życia układów i narządów. W skład zespołu lekarskiego wchodzi czterech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany, profesjonalny i miły zespół pielęgniarski. Na wyposażeniu Oddziału znajduje się nowoczesny sprzęt wysokiej jakości: respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania. Oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród innych tego typu w regionie jak również pacjentów i ich rodzin. 

 

Oddział Chirugii Ogólnej

Funkcja

Imię i nazwisko

Informacje dodatkowe

 

Lekarz kierujący oddziałem

dr n. med. Aleksander Grigorjew

specjalista II° chirurgii ogólnej

Starszy Asystent

lek. med Ryszard Jabłoński

specjalista II° chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Starszy Asystent zastępca lekarza koordynującego

lek. med. Alfred Skowroński

specjalista II° chirurgii ogólnej

Starszy Asystent

lek. med. Maciej Śliwiński

specjalista II° chirurgii ogólnej

Młodszy Asystent

 

Młodszy Asystent

lek. med. Yulian Krupitsa

 

lek.med. Iwan Kurstak

w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę pielęgniarek

Elżbieta Kalisz

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt telefoniczny

 

 

Gabinet lekarski

87 64 44 220

 

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 212

 

Zespół chirurgów zajmuje się na co dzień leczeniem zabiegowym wszelkich dolegliwości wymagających chirurgicznej interwencji. Zakres działania oddziału obejmuje:

 • leczenie urazów wewnątrzczaszkowych
 • operacje tarczycy
 • leczenie chorób samoistnych i urazów klatki piersiowej ( drenaż aktywny)
 • leczenie przepuklin jamy brzusznej (samoistne, pourazowe, pooperacyjne) z wykorzystaniem siatek syntetycznych
 • plastyka ściany brzucha
 • operacyjne leczenie powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 • zabiegi laparoskopowe pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i przedziurawień wrzodów żoładka
 • laparoskopia zwiadowcza
 • leczenie ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki
 • leczenie zapalnych i nowotworowych chorób jelit z użyciem staplerów liniowych i okrężnych
 • techniki małoinwazyjne z zastosowaniem w gastrostomiach i ileostomiach
 • leczenie operacyjne chorób odbytu i odbytnicy (szczeliny, żylaki, polipy, nowotwory)
 • nieoperacyjne leczenie hemoroidów
 • operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych
 • operacyjne leczenie zespołu pozakrzepowego (owrzodzenia troficzne)
 • leczenie chorób zapalnych skóry i tkanki podskórnej
 • badania i zabiegi endoskopowe (gastroskopie, kolonoskopie, polipektomie)
 • tracheostomie
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • leczenie ran z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej i bioterapii
 • leczenie operacyjne zmian skórnych

Aktualnie stosowane metody leczenia chirurgicznego dają możliwość skrócenia czasu oczekiwania na zabieg, skrócenia czasu operacji oraz czasu rekonwalescencji po wykonanym zabiegu. Zastosowanie zszywaczy mechanicznych, noża harmonicznego, laparoskopu i innych instrumentów tzw. współczesnej chirurgii gwarantuje szybkie odzyskanie sprawności fizycznej i zawodowej.

Rekomendacją takich sposobów leczenia chirurgicznego jest:

 • w pełni wyspecjalizowany zespół chirurgiczny Oddziału (czterech specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej),
 • profesjonalny zespół anestezjologów zawiadujący Blokiem Operacyjnym i Oddziałem Intensywnej Terapii ( czterech specjalistów),
 • fachowa opieka pielęgniarska (w większości pielęgniarki z wyższym wykształceniem),
 • akceptacja naszych poczynań uwiarygodniona od 2007 roku przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii, prof. J. Szmidta.

Permanentny udział wszystkich członków zespołu chirurgicznego w zjazdach, sympozjach, kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego gwarantują znaczną dostępność do aktualnych metod leczenia chirurgicznego i skuteczność postępowania.