Komunikat dot. SARS-CoV-2

REJESTRACJA DO PORADNI SZPITALNYCH: tel. 87 64 44 297
PUNKT POBRAŃ WYMAZU SARS-COV2: tel. 87 64 44 266
PUNKT SZCZEPIEŃ: tel. 87 64 44 300
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY: tel. 87 64 44 200, 87 64 44 320
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOWTNA : tel. 87 64 44 300
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO : tel. 87 64 44 298

Oddział wewnętrzny SPZOZ w Augustowie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Realizację świadczeń pacjentom internistycznym zapewniają szpitale ościenne z oddziałami chorób wewnętrznych.

Oddział obserwacyjno-zakaźny i oddział dziecięcy SPZOZ w Augustowie realizują świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W oddziałach: ginekologicznym i położniczym, chirurgii urazowo-ortopedycznym i chirurgii ogólnej będą realizowane świadczenia zakontraktowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z zachowaniem ich bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne w SPZOZ w Augustowie funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Zapraszamy wszystkich na szczepieniaZapraszamy wszystkich na szczepienia


Duża dostępność szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Rejestracja pod numerem 876444300 i 876444298Punkt pobrań wymazu SARS COV-2 oraz rejestracja

Punkt pobrań wymazu (PCR) w kierunku COVID-19 przy SPZOZ w Augustowie przyjmuje pacjentów posiadających zlecenie:

  • na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  • na badanie wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • na badanie wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną
  • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
  • przed przyjęciem do hospicjum
  • przed przyjęciem do stacji dializ.

Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: 87 64 44 266 (czynny w godzinach 9:00 - 12:00)

Dni/godziny przyjmowania pacjentów: pon-pt 9:00-12:00, sob-niedz (święta) 10:00-12:00

Augustów, ul. Szpitalna 12 (wymazy pobierane są w białym kontenerze znajdującym się obok wejścia na oddział obserwacyjno-zakaźny- wjazd od ulicy Konopnickiej)

Osoby chcące wykonać wymaz komercyjny (ABBOT) np. przed wyjazdem za granicę proszone są o bezpośredni kontakt z laboratorium NovaLab pod numerem tel. 87 64 44 257. 

04 czerwca (piątek) Szpital pracuje jak w niedzielę i święta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że Szpital w dniu 4 czerwca 2021 r. - piątek będzie pracował tak jak w niedzielę, święta i dni wolne od pracy z powodu oddania dnia za 1 maja 2021 r. - sobota Święto Pracy

Podstawa art. 130 KP
Danuta Zawadzka
Dyrektor SP ZOZ w Augustowie