Numery telefonów

Administracja

Sekretariat Dyrekcji

87 64 44 284

Główna księgowa

87 64 44 292

Dział Techniczno – Gospodarczy i Zaopatrzenia

87 64 44 261

Naczelna Pielęgniarka

87 64 44 280

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

87 64 44 287

Dział Płac

87 64 44 290

Dział Finansowo - Księgowy

87 64 44 296

Kasa

87 64 44 294

Dział Organizacji i Kontroli oraz Zamówień Publicznych

87 64 44 259

Inspektor BHP

87 64 44 333

Statystyka medyczna

87 64 44 278

Szpitalny Oddział Ratunkowy

SOR dyżurka pielęgniarek

87 64 44 200

SOR obszar konsultacyjny

87 64 44 320

Ambulatorium

87 64 44 300

Gabinet lekarski SOR

87 64 44 205

Oddziałowa SOR

87 64 44 281

Oddział Chirurgii Ogólnej

Gabinet lekarski

87 64 44 220

Dyżurka pielęgniarek I

87 64 44 212

Dyżurka pielęgniarek II

87 64 44 216

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Gabinet ordynatora

87 64 44 340

Gabinet lekarski

87 64 44 230

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 229

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 232

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet ordynatora

87 64 44 231

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 211

Gabinet lekarski- odcinek żeński

87 64 44 235

Dyżurka pielęgniarek – odcinek żeński

87 64 44 243

Gabinet lekarski – odcinek męski

87 64 44 213

Dyżurka pielęgniarek – odcinek męski

87 64 44 217

Sekretariat

87 64 44 214

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Gabinet lekarski

87 64 44 250

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 249

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 348

Oddział Pediatryczny

Gabinet lekarski

87 64 44 219

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 335

Dyżurka pielęgniarska

87 64 44 223

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Gabinet ordynatora

87 64 44 274

Gabinet lekarski

87 64 44 204

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 272

Dyżurka położnych

87 64 44 208

Sala porodowa

87 64 44 202

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski

87 64 44 345

Pielęgniarka oddziałowa

87 64 44 279

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 264

Blok Operacyjny

Gabinet lekarski

87 64 44 224

Dyżurka pielęgniarek

87 64 44 226

Poradnie

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

87 64 44 277

Poradnia Rehabilitacyjna

87 64 44 236

Poradnia Lekarza Rodzinnego
Poradnia Lekarza Rodzinnego

87 64 44 298
87 64 44 300

Rejestracja do Poradni: Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo-Otropedycznej

87 64 44 297

POZOSTAŁE

Pracownia RTG

87 64 44 312

Pracownia USG

87 64 44 238

Prosektorium

87 64 44 268

Tomografia Komputerowa VOXEL (Niepubliczny ZOZ)

87 64 39 770

Rezonans Magnetyczny RADIOLOGICA (Niepubliczny ZOZ)

87 64 30 107

Apteka Szpitalna (Kierownik Apteki)

87 64 44 270

W sprawie odpłatnych badań USG bioderek lub narządu ruchu proszę kontaktować się z lek. med A. Budnikiem tel. 87 64 44 230 w sprawie pozostałych badań USG prosimy o kontakt bezpośrednio z Pracownią USG pod nr telefonu 87 64 44 238.