Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca lekarza kierującego oddziałem - starszy asystent lek. med. Iwona Bobrowicz-Klatt
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz rezydentlek. med. Emilia Bednarczyk

Starszy Asystent - lek. med. Dzmitry Sajdak
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy Asystent - lek. med. Jerzy Ignatowicz
specjalista II° z anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca – Małgorzata Piątek

Kontakt telefoniczny
Pokój Lekarski - 87 64 44 345
Dyżurka Pielęgniarska - 87 64 44 264

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze budynku głównego w sąsiedztwie Izby Przyjęć. Jest to jednostka wieloprofilowa, lecząca dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz najciężej chorych z dysfunkcją najważniejszych dla życia układów i narządów. W skład zespołu lekarskiego wchodzi czterech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany, profesjonalny i miły zespół pielęgniarski. Na wyposażeniu Oddziału znajduje się nowoczesny sprzęt wysokiej jakości: respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania. Oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród innych tego typu w regionie jak również pacjentów i ich rodzin.