Oddziały

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie prowadzi leczenie pacjentów w siedmiu Oddziałach. Aby zapoznać się z charakterystyką poszczególnych Oddziałów, proszę wybrać jego nazwę z menu.