Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie


znaki strona www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Nazwa zadania

„Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie”

Zadanie dotyczy zakupu 238 sztuk aparatury i sprzętu medycznego na niżej wymienione jednostki organizacyjne: Oddział chirurgii ogólnej, Gabinet endoskopowej diagnostyki onkologicznej, Blok operacyjny, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG), Dział Rehabilitacji oraz inne oddziały.

Całkowity koszt inwestycji – 1.493.880,40 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.000.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 290.415,81 PLN

Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:


Lp

Treść FV

Ilość

1

Macerator do utylizacji basenów i kaczek

6

2

Zestaw endoskopowy 229 - ZINTEGROWANY SYSTEM ARTROSKOPOWY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

1

3

Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem Samsung HS50

1

4

Aparat USG z kolorowym Dopplerem Samsung HS50

1

5

FISIOTEK 3000G z programowalnym pilotem - (Szyna CMP)

1

6

Aparat do elektrokoagulacji do gabinetu zabiegowego, gastroskop z torem wizyjnym, Kolonoskop, Myjka do endoskopów, Zestaw do endoskopowego usuwania ciał obcych, Ssak do endokopów, Koagulacja z argonem

7

7

SOLIS60C Lampa zabiegowa sufitowa- 2 szt.

2

8

Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa, Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych

2

9

Stół zabiegowy do gabinetów zabiegowych - 2 szt.

2

10

Defibrylator, Kardiomonitor prosty - 2 szt., Aparat EKG

4

11

Szafka przyłóżkowa 100 szt., Podnośnik pacjenta 6 szt.

106

12

Pompa infuz. strzyk. AGILIA SP MC - 2 szt.

2

13

Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna

1

14

ACTI-APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ TWRAPII LECZENIA RAN - ACTI V.A.C.

1

15

Łóżka szpitalne z materacami - 100 szt..

100

16

Zestaw do edoskopowego pobierania wycinków i do polipektomii

1

RAZEM APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY

238


Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu augustowskiego oraz turystów odwiedzających teren północno-wschodniej polski, poprzez kompleksowe doposażenie SP ZOZ w Augustowie w niezbędny sprzęt medyczny, pozwalający zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie jednostki.