Sprostowanie.

Dotyczy pakietu nr 1 poz 216 

Należy wycenic produkt Skin Protekt 120ml pojemności w ilości 6 opakowań 

w pakiecie nr 1 poz 270 i 271

Należy wycenić 10 opakowań